Uitnodiging Open Oost Atelierroute Oostelijke Eilanden

Schermafbeelding 2014-01-15 om 17.08.58

 

Waarom een atelierroute?

Aan deze route doen veel kunstenaars en horeca-ondernemers mee. Ieder op zijn eigen manier, maar allen met als doel om het culturele en vooral ‘open’ karakter van dit deel van Amsterdam te tonen aan een groot publiek. Redenen om mee te doen kunnen zijn: het exposeren en verkopen van werk; culturele profilering, sociale cohesie op buurtniveau en educatie voor jong en oud.
Wat vooraf ging
De laatste Open Atelierroute in dit stadsdeel werd in 2012 georganiseerd door Stichting ARCO o.l.v. Jan Schep. Eind 2013 heeft hij de organisatie overgedragen aan Stichting Doe Het Niet Zelf (DHNZ).
DHNZ heeft een verkenning gedaan of er voldoende draagvlak bestaat voor een nieuwe route in 2014: dat is er! Vervolgens heeft DHNZ de overdracht geregeld en een aanvraag gedaan bij het Stadsdeel Centrum.
DHNZ?
Doe Het Niet Zelf is een Amsterdamse stichting die sinds 2011 in het hele land bijeenkomsten organiseert waarbij (creatieve) ondernemers elkaar ter plekke helpen of samen werk maken. Voor meer informatie over de bijeenkomsten, ziehttp://doehetnietzelf.org
Open Oost
DHNZ heeft een projectteam gevormd met o.a. kunstenaars uit de buurt. Uit de besprekingen ontstond de projectnaam ‘Open Oost’ en de ondertitel ‘Atelierroute Oostelijke Eilanden’. Er is een identiteit ontworpen en een website opgericht: http://www.openoost.org
Datum
De atelierroute zal gehouden worden in het paasweekend:
• Zondag 20 april 12:00 – 18:00 uur
• Maandag 21 april 12:00 – 18:00 uur
Gebied
De Atelierroute zal plaatsvinden op de Oostelijke Eilanden (de ‘binnenkant’ van het spoor) t/m Entrepotdok. Zie ook het onderstaande kaartje.
N.b. Er is gekozen om ook de Kadijken en Entrepotdok tot het doelgebied te rekenen. Dit gebied kent een overlap met een andere atelierroute die gehouden wordt in de Weesperbuurt en Plantage. Deze stadsdelen en ook stadsdelen buiten dit gebied (zoals Piet Hein Kade, Java Eiland, Zeeburg en het Oostelijk Havengebied) behoren niet tot deze route, hoewel participatie van deelnemers in centrale exposities en initiatieven zal worden gedoogd wanneer dit de cohesie tussen deelnemers en de stadsdelen bevordert.
Ideeën
In het projectteam bestaat de wens om samen met de kunstenaars  – met U – en andere partijen (zoals horeca, galeries, scholen en studio’s) ideeën te ontwikkelen, die ten uitvoer gebracht kunnen worden tijdens de Open Atelierroute. Er zal een centrale agenda komen, waarin activiteiten (zoals workshops en optredens) vermeld kunnen worden.
Uitnodiging
Het is wat kortdag, maar we nodigen u graag uit voor een informele…
Ideeënavond in het Werktheater
woensdag 29 januari 2014 om 19:00 uur
Oostenburgergracht 75 http://werktheater.com
Het is een kans om uw wensen uit te spreken, vragen te stellen, te brainstormen en collega’s en het projectteam te ontmoeten. Vertegenwoordigers van centrale locaties kunnen daar ook aangeven wat de mogelijkheden zijn. N.b. consumpties zijn voor eigen rekening.
Aanmelden
Kunt u er niet bij zijn, maar wilt u wel meedoen met de Open Atelierroute, dan kunt u zich nu al opgeven via de website.
Op de website maken we onderscheid tussen kunstenaars en horeca-ondernemers. Deelnemers uit beide groepen kunnen een vermelding krijgen op de website. Een vermelding op de website staat gelijk aan deelname. Dit kost €50,- per persoon / onderneming. [N.b. Er wordt nog nagedacht over de deelname, status en tarief van collectieven].
Kunstenaars geven zich hier op: http://www.openoost.org/formulier_kunstenaar.php
Horeca-ondernemers geven zich hier op: http://www.openoost.org/formulier_horeca.php
Aanmelden kan vanaf nu en in ieder geval de hele maand februari.
Deelnemers, partners en sponsors
Op dit moment zijn we op zoek naar kunstenaars, creatieven, horeca-ondernemers, (kunst)onderwijzers, net-afgestudeerden, andere organisatoren, bedrijven en sponsors die hun naam of activiteit aan Open Oost willen verbinden.
Voor meer informatie en sponsormogelijkheden neemt u contact op met info@openoost.org
Hier kunt u ook terecht voor al uw andere vragen en opmerkingen.
Zegt het voort!
Het projectteam van Open Oost heeft uw hulp hard nodig. Kent u creatieve ondernemers uit het doelgebied, dan stellen we het op prijs als u hen op de hoogte brengt en deze e-mail met hen deelt.
Er bestaan plannen om een routekrant, flyer en stempelkaart te maken om in de buurt te verspreiden. Een A4 flyer-om-uit-te-printen kunt u nu al downloaden via de volgende link: www.openoost.org/download/open_oost_A4.pdf (1,5Mb)
Meer informatie kunt u binnenkort vinden op: http://www.openoost.org
Social Media
Team Open Oost hoopt u aanstaande woensdag te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet namens:
Mieke Vasse, Bonnie van Veen, Ruud Daems, Nynke Valk, Leanne Wijnsma, Helen Roeten,
Guido Bootz en Arnoud van den Heuvel