200 jaar Oranje Nassau Kazerne: 30 mei Rondleiding Rijksakademie van de Kunsten en presentatie Pictoright

datum: 30 mei 2014  15:00- 18:00 uurrijksakademie
In de Oranje Nassau Kazerne wonen artists in residence die tijdelijk werken in de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. De Rijksakademie huurt deze woningen.
Een kijkje in de werkomgeving van deze bewoners is nu mogelijk op 30 mei a.s.
Tevens is er een presentatie van de organisatie Pictoright die ook in de Oranje Nassau Kazerne is gezeteld.

Activiteit:
* Rondleiding bibliotheken Rijksakademie van Beeldende Kunsten door Marietta Dirker, Hoofd bibliotheek Rijksakademie van Beeldende Kunsten
* Presentatie Pictoright over auteursrecht door Arlette Belink, projectmanager Collectieve rechten Pictoright
* Afloop: borrel met hapjes.

De bibliotheek van de Rijksakademie bezit behalve een collectie op het gebied van moderne kunst ook een collectie met zeer oude prenten die onder klimaatbeheersing worden bewaard. De collecties verbinden kennis en expertise over kunst, kunstenaars en kunstenaarschap van lang geleden met die van vandaag. De bibliotheek is niet zo bekend onder buitenstaanders, maar is in principe toegankelijk voor iedereen. Marietta Dirker zal ons de collecties tonen en een aantal highlights toelichten.
Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland: Illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers (of hun erfgenamen) Pictoright verdeelt collectieve vergoedingen, exploiteert individuele auteursrechten, verleent juridische bijstand, fungeert als vraagbaak en zet zich in voor een betere auteursrechtelijke positie van beeldmakers. Het Europese Hof heeft bepaald dat vanaf 10 april j.l. in Nederland het (illegaal) downloaden van beeldmateriaal is verboden. Verbieden is een ding, handhaven is een tweede. Arlette Belink zal ons onder meer bijpraten over de gevolgen van deze uitspraak.
Het Amsterdams Informatie Netwerk (AIN) bestaat uit een groep informatie professionals die wonen en/of werkzaam zijn in en rondom Amsterdam. Het netwerk houdt elkaar op een informele manier op de hoogte van ideeën, ervaringen en ontwikkelingen in het vakgebied. De afdeling Onderwijs en Onderzoek (O&O) van de KNVI organiseert bijeenkomsten voor informatieprofessionals die werkzaam zijn in het Hoger Onderwijs.

Samenwerking met & sponsoring door:

KNVI afdeling Onderwijs en Onderzoek
Amsterdams informatie Netwerk

Inschrijven van tevoren gewenst i.v.m. beperkt aantal plekken. Inschrijven via hildekl61@gmail.com Graag vermelden dat je via ONK inschrijft. Inmiddels is deze activiteit volgeboekt. Inschrijven niet meer mogelijk.